โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร)
93/2 หมู่ 1  ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์  อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22130
เบอร์โทรศัพท์ 039499319
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางจรรยา ภูหลวง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2
เบอร์โทร : 087-1301478
อีเมล์ : ๋Janyar2560@gmail.com

นางสาวศราวดี แก้วเขียว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 065-5136138
อีเมล์ : Sarawadee.1993@gmail.com