โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร)
93/2 หมู่ 1  ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์  อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22130
เบอร์โทรศัพท์ 039499319
ภาพกิจกรรม
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา จำนวน 10 เครื่อง
โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร) ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา จำนวน 10 เครื่อง ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร) เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2565,09:06   อ่าน 167 ครั้ง