โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร)
93/2 หมู่ 1  ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์  อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22130
เบอร์โทรศัพท์ 039499319
คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวกฤษณา กล้ากสิกรณ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3
เบอร์โทร : 0970268408
อีเมล์ : pp0970268408@gmail.com