โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร)
93/2 หมู่ 1  ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์  อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22130
เบอร์โทรศัพท์ 039499319
ภาพกิจกรรม
รับมอบทุนการศึกษา
โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร) ขอขอบพระคุณ นายศรันย์ นาทะสิริ ผู้ใหญ่ใจดีที่ได้มามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทางโรงเรียนโดยรวมทั้งสิ้น 65 ทุน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงมีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไป (เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565)
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2565,09:46   อ่าน 249 ครั้ง