โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร)
93/2 หมู่ 1  ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์  อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22130
เบอร์โทรศัพท์ 039499319
ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กลุ่มโรงเรียนเมือง 3 ห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ว่าที่ร้อยตรีกฤษณภัฏ เริ่มรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากน้ำ(ประสาทวิทยาคาร) พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนเมือง 3 ห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี เข้าศึกษาดูงานโครงการมัคคุเทศก์น้อยของโรงเรียนวัดปากน้ำ(ประสาทวิทยาคาร)


โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2565,14:34   อ่าน 125 ครั้ง