โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร)
93/2 หมู่ 1  ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์  อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22130
เบอร์โทรศัพท์ 039499319
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแจ้งผู้ปกครองทราบ (อ่าน 72) 11 ก.ค. 64
ประกาศปิดภาคเรียน (อ่าน 108) 11 เม.ย. 64
วันมาฆบูชา (อ่าน 93) 24 ก.พ. 64
โรงเรียนวัดปากน้ำฯ เปิดรับนักเรียนใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (อ่าน 109) 17 ก.พ. 64